Harmonogram zapisów dla kandydatów do burs w roku szkolnym 2024/2025

Data:
od: 25-04-2024 do 20-05-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

1. Kontynuacja pobytu

Druk deklaracji kontynuowania pobytu wychowankowie mogą pobrać pod adresem: warszawa-bursy.pzo.edu.pl lub www.bursa6.edu.pl lub otrzymać w bursie.
Rodzice uzupełniają i podpisują deklarację kontynuacji.

Data:
od: 10-05-2024 godz. 09:00 do 20-05-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

2. Składanie deklaracji kontynuacji

Wychowanek składa deklarację kontynuacji w lokalizacji bursy, w której wychowanek mieszka. Rodzic może przesłać skan lub zdjęcie deklaracji na adres: biuro.bursa6@eduwarszawa.pl .

Jeżeli bursa nie otrzyma deklaracji w terminie, będzie to równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Data:
od: 21-05-2024 godz. 12:00 do 26-07-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

3. Zapisy nowych kandydatów

Rodzice rejestrują w systemie nowych kandydatów.

Logują się pod adresem: warszawa-bursy.pzo.edu.pl.

Rodzice uzupełniają dane, drukują wniosek, podpisują go, dołączają dokumenty potwierdzające kryteria.

Rodzic uzyskuje potwierdzenie zakwalifikowania do szkoły, do której dostał się kandydat. Może uzyskać je na wniosku do bursy lub w postaci odrębnego dokumentu, w zależności od decyzji szkoły.

Rodzic składa wniosek z załącznikami w siedzibie Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a.


Data:
od 29-07-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

4. Wyniki

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów, którzy się zakwalifikowali i którzy się nie zakwalifikowali.

Kandydaci, którzy się nie zakwalifikowali, mogą ubiegać się o przyjęcie na kolejnych etapach zapisów.


Data:
od: 29-07-2024 godz. 16:00 do 31-07-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

5. Potwierdzanie w systemie woli zamieszkania w lokalizacji bursy

Rodzic potwierdza w systemie, pod adresem: warszawa-bursy.pzo.edu.pl wolę zamieszkania dziecka w lokalizacji bursy, do której kandydat został zakwalifikowany.

Jeżeli rodzic tego nie potwierdzi, oznacza to, że kandydat rezygnuje z ubiegania się o miejsce.


Data:
od 31-07-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

6. Listy kandydatów przyjętych

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów – przyjętych i tych, którym odmówiliśmy przyjęcia.

Procedura odwoławcza

Data:
od 31-07-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

7. Procedura odwoławcza

Rodzice mogą zgłosić do komisji rekrutacyjnej wniosek o uzasadnienia odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych.

Rodzice mogą odwołać się do dyrektora placówki od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rodzice mają prawo złożyć skargę na rozstrzygnięcie dyrektora do sądu administracyjnego.

Data:
od 31-07-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

8. Wolne miejsca

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykaz wolnych miejsc w bursie.

Rekrutacja uzupełniająca

Data:
od: 26-08-2024 godz. 09:00 do 28-08-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

1. Zapisy na wolne miejsce

Rodzice logują się i rejestrują kandydata w systemie pod adresem: warszawa-bursy.pzo.edu.pl.

Rodzice uzupełniają dane, drukują wniosek, podpisują go, dołączają dokumenty potwierdzające kryteria.

Rodzic uzyskuje potwierdzenie zakwalifikowania do szkoły, do której dostał się kandydat. Może uzyskać je na wniosku do bursy lub w postaci odrębnego dokumentu, w zależności od decyzji szkoły.

Rodzic składa wniosek z załącznikami w siedzibie Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a.


Data:
od 29-08-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

2. Wyniki

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów, którzy się zakwalifikowali i którzy się nie zakwalifikowali.

Kandydaci, którzy nie uzyskali kwalifikacji, mogą ubiegać się o przyjęcie na wolne miejsce w trakcie roku szkolnego.


Data:
od: 29-08-2024 godz. 10:00 do 29-08-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

3. Potwierdzanie w systemie woli zamieszkania w lokalizacji bursy

Rodzic potwierdza w systemie wolę zamieszkania dziecka w lokalizacji bursy, do której kandydat został zakwalifikowany.

Jeżeli rodzic tego nie potwierdzi, oznacza to, że kandydat rezygnuje z ubiegania się o miejsce.


Data:
od 30-08-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

4. Listy kandydatów przyjętych

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów – przyjętych i tych, którym odmówiliśmy przyjęcia.

Data:
od 30-08-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

5. Wolne miejsca

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykaz wolnych miejsc w bursie.

Rekrutacja na wolne miejsca

Data:
od 01-09-2024 godz. 08:00

Zdarzenie:

1. Zapisy na wolne miejsce

Rodzice logują się i rejestrują w systemie kandydatów pod adresem: warszawa-bursy.pzo.edu.pl.

Rodzice uzupełniają dane, drukują wniosek, podpisują go, dołączają dokumenty potwierdzające kryteria.

Rodzic uzyskuje potwierdzenie zakwalifikowania do szkoły, do której dostał się kandydat. Może uzyskać je na wniosku do bursy lub w postaci odrębnego dokumentu, w zależności od decyzji szkoły.


Data:
od 01-09-2024 godz. 09:00

Zdarzenie:

2. Składanie wniosku

Rodzic składa wniosek z załącznikami w siedzibie Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a.

Data:
od 02-09-2024 godz. 09:00

Zdarzenie:

3. Decyzja dyrektora

Dyrektor bursy podejmuje decyzję, którego kandydata może przyjąć.

Dyrektor zawiadamia kandydatów, których przyjął.


Data:
od 02-09-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

4. Wolne miejsca

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykaz wolnych miejsc w bursie.