Pliki do pobrania
DEKLARACJA KONTYNUOWANIA POBYTU W BURSIEformularz dla niepełnoletniego
DEKLARACJA KONTYNUOWANIA POBYTU W BURSIEformularz dla pełnoletniego
Oświadczenie kandydata pełnoletniego o czasie dojazduwzór oświadczenia dla kandydata pełnoletniego
Oświadczenie kandydata pełnoletniego o miejscu zamieszkaniawzór oświadczenia dla kandydata pełnoletniego
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieckawzór oświadczenia
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydatawzór oświadczenia dla kandydata niepełnoletniego
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydatawzór oświadczenia dla kandydata pełnoletniego
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o czasie dojazduwzór oświadczenia dla kandydata niepełnoletniego
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o miejscu zamieszkaniawzór oświadczenia dla kandydata niepełnoletniego
Instrukcje
Rekrutacja do burs/internatówinstrukcja