Szanowni Państwo,

korzystając z opcji Zarejestruj, która dostępna jest w menu bocznym mogą Państwo zarejestrować wniosek do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2024/2025. Po zarejestrowaniu danych i zapisaniu ich w systemie zostanie utworzone konto w systemie rekrutacji.

Wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji wniosek o przyjęcie do bursy oraz dokumenty poświadczające kryteria ustawowe i kryteria organu prowadzącego należy składać w dni powszednie w terminie określonym w harmonogramie tj. do 26-07-2024 godz. 16:00 w siedzibie Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a. Na wniosku niezbędne jest potwierdzenie, przez upoważnioną przez dyrektora szkoły osobę, zakwalifikowania się i złożenia dokumentów do szkoły ponadpodstawowej.